Co je to Pasivní dům?

Energieeffizientes Bauen - PassivhausPasivní dům se vyznačuje vysokým komfortem bydlení (Wohnbehaglichkeit), který vzniká při malé spotřebě energie. Domy se označují za „pasivní“, protože většinu tepelné energie obstarávají „pasivní“ tepelné zisky: sluneční záření pronikající do domu okny, obyvatelé domu vyzařují tělesné teplo, nebo teplo získané z domácích spotřebičů. Díky důslednému utěsnění domu, kvalitním oknům s vylepšenou tepelnou izolací, větracímu zařízení s rekuperací tepla a dalším komponentům neuniká vzniklé teplo z budovy ven. Výsledkem je příjemné prostředí, kterého je dosaženo s malou spotřebou energie. Každý Pasivní dům tak aktivně přispívá k ochraně životního prostředí.

Konstrukční systém nepředurčuje podobu budovy. Pouhým vzhledem se Pasivní domy od těch konvenčních nijak neliší. Pasivní dům vykazuje především určité energetické standardy, než že by se vázal na konkrétní architekturu.

Pasivní dům je vymyšlen, naplánován a realizován tak, aby do něj byla nízká dodatečná potřeba tepla na vytápění přivedena prostřednictvím větracího zařízení. Této energie je však jen tak málo, že by ji v jednom pokoji o rozloze 20m2 mohlo nahradit deset čajových svíček nebo čtyřčlenná návštěva – a to i v období nejtužší zimy!

A proto…

Jaké výhody přináší Pasivní dům?

1.Vysoký komfort bydlení

Passivhaus: verbesserte Wärmedämmung, hohe Temperaturen der InnenflächePodobně, jako když se člověk zabalí do péřového spacího pytle, aby mu nebyla zima, je Pasivní dům obklopen velmi dobrou izolační schránkou, která se stará o zadržení tepla v budově.

Z toho vyplývá:

  • Stejnoměrně teplé povrchy zdí v místnostech
  • Konstantní příjemné vnitřní klima
  • komfortní stálá teplota, žádný průvan

2. Celoroční přívod čerstvého vzduchu do všech obytných místností

Passivhaus: kontrollierte WohnungslüftungKlíčovou roli představuje v konceptu Pasivního domu řízené větrání s rekuperací tepla. Zabezpečuje přívod čerstvého vzduchu (bez prachu a pylů) a odvádí vlhkost a zápachy na místo jejich vzniku. Pokud by se v Pasivním domě větralo okny, byly by tepelné ztáty vyšší než celková dodatečná potřeba tepla na vytápění.

3. Důsledná konstrukce

Vzduchotěsnost chrání: netěsnými místy by mohl proudit vlhký vzduch z vnitřku budovy ven. Při tomto procesu by se ochladil, vodní pára by zkondenzovala a hrozilo by provlhnutí konstrukce a vznik plísní. Něco takového se v Pasivním domě nestane.

4. Velmi nízké náklady na topení i při vzrůstajících cenách energií

Passivhaus: geringe HeizkostenPři obvyklém provozu spotřebuje Pasivní dům zhruba 1,5 litru oleje nebo 1,5 m3 zemního plynu (odpovídá 15 kWh) na metr čtverečný obytné plochy za rok. Z toho vyplývá úspora 90% oproti průměrné spotřebě ve stávajících budovách. Pro porovnání: novostavba spotřebuje podle zákonných předpisů v Německu stále ještě 6 – 10 litrů oleje na metr čtverečný obytné plochy za rok.

5. Úleva životnímu prostředí

Pasivní domy významně přispívají k ochraně životního prostředí a šetří zásoby neobnovitelných zdrojů energie, které se používají k výrobě tepla (zemní plyn, olej apod.). Malý dodatek energie, který potřebují pasivní domy ke svému fungování, lze kompletně pokrýt energetickými zisky z obnovitelných zdrojů.

6. Nízké úroky

Vzhledem k ekologické prospěšnosti Pasivních domů podporuje jejich výstavbu banka KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), a to formou nízkých úroků. Vedle toho existuje mnoho regionálních programů na podporu pasivních domů, jejichž výhody se většinou dají s prostředky z KfW zkombinovat.

Jak funguje Pasivní dům?

Detaily:

1. Velmi dobrá tepelná izolace

Moderní tepelná izolace v Pasivních domech snižuje tepelné ztráty a vede tak k vyším teplotám na povrchu vnitřních zdí v zimě a k nižším teplotám na jejich povrchu v létě. Tyto teploty jsou totožné s teplotou vzduchu v místnostech. Tím je zabezpečeno příjemné vnitřní klima, a to i v rozích místností. Zároveň klesá náchylnost ke vzniku kondenzátu.

2. Tepelně izolované okení rámy s izolačními trojskly

Okna spojují místnosti s okolním prostředím a nechávají do domu prostupovat světlo. K tomu působí jako „pasivní“ sluneční kolektory, které přinášejí sluneční energii přímo do domu. V Pasivním domě jsou trojsklenná okna, v jejich rámech je zabudována moderní tepelná izolace. Kvalitní okna, která jsou orientována na jih dokáží do domu vpustit víc sluneční energie, než kolik se z nich dostane ven.

3. Konstrukce bez tepelných mostů

Jedním z nejúčinnějších opatření proti vysokým nákladům za topení je dle zkušeností organizace Pasivního domu minimalizace tepelných mostů. Konstrukce budovy se neskládá pouze ze zdí a střechy, ale také z jejich rohů, hran, spojů a průniků. Právě v těchto místech vznikají tepelné mosty. Snahou Pasivního domu je eliminovat výskyt tepelných mostů.

4. Vzduchotěsnost

Vzduchotěsný dům s sebou přináší spoustu výhod: žádný průvan, ochranu konstrukce proti vlhkosti, lepší zvukovou izolaci a úsporu energie. A přesto se jedná o příjemné bydlení.

5. Řízené větrání s vysokoúčinnostní rekuperací

Bez řízeného větrání s rekuperací by Pasivní dům nefungoval. Zpětné získávání tepla snižuje tepelné zráty, které vznikají v konvenčních stavbách přirozeným větráním.

Princip je jednoduchý: teplo odpadního vzduchu ohřívá v transformátoru čerstvý vzduch, který se větráním přivádí dovnitř. Při vysoké účinnosti transformátoru je možné předehřát čerstvý vzduch z 90% teplem odpadního vzduchu, což téměř odpovídá teplotě vzduchu v místnosti.

Certified Passivehouse Designer

 

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB)

Aussteller von Energieausweisen mit dena-Gütesiegel

dena Effizienzhaus-Experte